TUZ GÖLÜ- KONYA KAPALI HAVZALARININ YAZ MEVSİMİ ORTALAMA SICAKLIK, YAĞIŞ, BUHARLAŞMA VE AKIM VERİLERİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN KARŞILAŞTIRMALI TREND ANALİZİ
COMPARATIVE TREND ANALYSIS OF SUMMER SEASON AVERAGE TEMPERATURE, RAIN, STEAM AND FLOW DATA OF TUZ LAKE- KONYA CLOSED BASIN (TURKEY)

Author : Sevda Coşkun - -
Number of pages : 123-138

Abstract

Çalışmanın alan kapsamını Türkiye’nin Orta Anadolu Bölgesi’nde Tuz Gölü-Konya kapalı havzası oluşturmaktadır. Konu kapsamını; havza içerisinde 30 yıldan fazla rasata sahip (1970-2018) 8 meteoroloji istasyonunun (Aksaray, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Karaman, K.H.Limanı, Kulu ve Seydişehir) ortalama sıcaklık, toplam yağış ve 4 akım gözlem istasyonunun (Çarşamba, İbrala, İnsuyu ve Peçenek) akım verileri (1970-2015) kullanılarak trend analizi yapmak oluşturmaktadır. Havza genelinde uzun yıllar boyunca ölçüm yapan meteoroloji ve akım gözlem istasyonlarının aylık ölçülmüş ortalama sıcaklık, buharlaşma, yağış ve akım verileri ele alınarak bu verilerin yaz mevsimi ve aylarının eğilimlerini analiz etmek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Kapalı havzalarda iklim parametrelerindeki değişikliğin daha kolay fark edileceği düşüncesiyle böyle bir konu seçilmiştir. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatüre iklim değişikliği çalışmaları üzerine bir katkı ve bir Türkiye örneğinin daha kazandırılması istenmiştir. Araştırmada yöntem olarak Mann-Kendall Testi ve Spearman’ın Rho Testi temel alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre havza genelinde ortalama sıcaklıklarda anlamlı artışlar gözlenirken yağış olarak istasyonlarda anlamlı artış ya da azalışa rastlanmamıştır. Yaz mevsiminde buharlaşmada anlamlı artış eğilimleri Beşyehir, Karaman ve Konya hava limanında görülürken Ereğli ve Seydişehir istasyonlarında ise anlamlı azalma eğilimi belirlenmiş, diğer istasyonlarda ise bir eğilime rastlanmamıştır. Akım gözlem istasyonlarından İbrala ve Peçenek istasyonlarında akımda anlamlı azalış gözlenirken diğer istasyonlarda bir eğilim görülmemiştir. Havza genelinde gözlenen sıcaklık artışlarının buharlaşma, yağış ve akım üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığı anlaşılmaktadır.

Keywords

İklim, eğilim, sıcaklık, buharlaşma, yağış ve akım

Read:682

Download: 223

Atıf Bulunamadı