SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN YAŞAMA KATILMA FİKRİ ETRAFINDA HÜSEYİN FEYZULLAH’I
HUSEYIN FEYZULLAH OF SABAHATTIN KUDRET AKSAL IN TERMS OF PARTICIPATION IN LİFE

Author : Banu ANTAKYALI
Number of pages : 323-339

Abstract

Bu makalede Cumhuriyet dönemi şair ve yazarları arasında önemli bir yer edinen Sabahattin Kudret Aksal’ın yazdığı Hüseyin Feyzullah’ın Evlenmesi öyküsü, yaşama katılma fikri etrafında irdelenmektedir. Şiir, tiyatro, öykü ve deneme türlerinde ortaya koyduğu ürünlerle çok yönlü bir edebi kişilik sergileyen Sabahattin Kudret Aksal, kültür, sanat ve edebiyat alanına adım attığı dönemde ortaya koyduğu ilk sanatsal yaratılar şiir türünde olduğu için, daha çok şair kimliği ile ön plana çıkmış bir sanatçıdır. Bununla birlikte öyküleri, kurgu, içerik, izlek, dil ve anlatımın yanı sıra, hayata ve kişilere dair geliştirdiği yeni bakış açısı ile Türk edebiyatında ödüllerle taçlandırılan önemli bir yere sahiptir. Sabahattin Kudret Aksal’ın öykülerinin tamamında kendine yer bulan “küçük adam”ın yaşayışı ve iç dünyası, çalışmamıza konu olan öykünün başkişisi Hüseyin Feyzullah’ta yaşama katılamama ve yalnızlık sorunsalıyla karşılık bulur. Hüseyin Feyzullah’ın yaşama etkin bir şekilde katılamaması öykünün temel meselesini oluşturur ve yazarın öykülerinde yer alan “küçük insan”ı anlamak için de genel bir çıkarım niteliği taşır.

Keywords

Sabahattin Kudret Aksal, Hüseyin Feyzullah, Yalnızlık, Küçük insan, Aylaklık, Gazoz Ağacı

Read:439

Download: 140

Atıf Bulunamadı