YENİ BİR GEZEGEN, YİNE BİR GEZEGEN: KÜÇÜK PRENS İMGESİ ÜZERİNDEN BİREYSEL FARKLILIKLARI OLUŞTURAN ÇEVRESEL ETKİLERİ ANLAMLANDIRMA ÇALIŞMASI
A NEW PLANET, A RESIDENT PLANET: A WORK TO UNDERSTAND ENVIRONMENTAL EFFECTS THAT CREATE INDIVIDUAL DIFFERENCES THROUGH THE IMAGE OF THE LITTLE PRINCE

Author : Kızbes Meral KILIÇ - Şebnem SOYSAL ACAR
Number of pages : 285-300

Abstract

Amaç: Bu çalışmada sanatla terapi ve yaratıcılık tekniklerinin üniversite müfredatına bir öğretim metodu olarak uyarlanması ve söz konusu yöntemin öğrencilerin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu çalışmada yaşları 20 - 26 arasında değişen (21.97 ± 1.18), 43 öğrenciye (36 kadın, 4 erkek) Bilgi Toplama Formu, Gönüllü Katılım Formu, Bireysel Ayrılıklar Psikolojisi Dersi Değerlendirme Formu ve Problem Çözme Envanteri uygulanmıştır. Bu çalışmada, 15 haftalık programın drama ve kolaj tekniklerinin kullanıldığı üç ders ele alınmıştır. Bulgular: Bu çalışmada sanatla terapi ve yaratıcılık tekniklerinin öğrenmeyi olumlu yönde artırdığı ve öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirdiği belirlenmiştir.

Keywords

Sanatla Terapi, Eğitim, Yaratıcılık

Read:557

Download: 178

Atıf Bulunamadı