TIP METİNLERİ ÇEVİRİSİ: SORUNLAR VE ÇÖZÜMLER
TRANSLATION OF MEDICAL TEXTS: CHALLENGES AND SOLUTIONS

Author : Sevda PEKCOŞKUN GÜNER
Number of pages : 340-351

Abstract

Teknik çevirinin bir alt alanı olarak kabul edilen tıp çevirisinin, çeviri sürecini etkileyen kendi dinamikleri vardır. Latin ve Yunan kökenli söz varlığı; tıp metinlerine özgü dilsel, sözcüksel, anlamsal, biçimsel özellikler ve farklı dil kesitleri nedeniyle, tıp çevirisi etkinliği çevirmenler için zorlayıcı olabilir. Tıp çevirisi, ilgili tıbbi alanlar ve terminolojik veriler hakkında önceden araştırma yapılmasını gerektirir. Erek kitlenin beklentilerini karşılayabilecek işlevsel bir çeviri, çevirmenin bilgi, deneyim ve yaklaşımlarına bağlıdır. Bu çalışmanın amacı iki yönlüdür. İlk olarak, tıp metinlerinin çeviri sürecinde sorun yaratma potansiyeli olan özellikleri ele alınacaktır. Daha sonra, çevirmenin karşılaşabileceği sorunların üstesinden gelinebilmesi için uygulanabilecek çeviri prosedürleri tartışılacaktır.

Keywords

Tıp Çevirisi, Tıp Terminolojisi, Çeviri Çalışmaları, Tıbbi Dil Kesitleri

Read:429

Download: 136

Atıf Bulunamadı