ALMANCA TÜRK EDEBİYATI ÇERÇEVESİNDE ERGUVAN KIRMIZISI, ALMAN TANTANASI VE KANAK DİLİ
IN THE FRAME OF GERMAN TUKISH LITERATURE LIEBESMALE SCHARLACHROT, GERMEN AMOK AND KANAK LANGUAGE

Author : Özber CAN
Number of pages : 166-177

Abstract

21. yüzyılın en fazla diyet ödeyenleri göçmenlerdir. Zorunlu ve dışa yönelik göçler, koşulların zorluğuna bağlı olarak yabancıda hayati kaygılar uyandırmaktadır. Yabancı, üzerinde oluşan bir dizi travmaya direnmek, bulduğu imkânlarla yetinmek durumunda kalmaktadır. Buna karşı ekonomik nedenli göçler, dışa yönelik de olsa bir zorunlulukla doğmamakta ama odağındaki insanı fiziksel ve ruhsal olarak derinden yaralamaktadır. Türklerin 1960’larda Avrupa yönündeki göçü ekonomik nedenlidir. Bugün ‘iletişim ve uyum’ adları altında anılan olumsuzluklar ortadan kalkmış ve göç yerleşikliğe dönüşmüş olsa da kuşak değişimlerine rağmen şiddet ve ötekileştirmenin ürettiği travma ortadan kalkmadığı gibi derinleşmiştir. ‘Öteki’ algısından kurtulamama, Türklerin sesini yükseltmesine, kavramları yeniden tonlamasına yol açmıştır. Bu açıdan Almanca Türk Edebiyatı, sadece latif sözlerle değil, aynı zamanda Alman dilini bozan yapay ifade ve argo deyişlerle okunabilir. Çünkü çokkültürlü toplum yapısında her virgül ve noktanın, her kelime ve sözün ayrı bir anlamı vardır. Bu çerçevede makale, Almanya’nın bugün göçe ve göçmenliğe bakışını Erguvan Kırmızı ve Alman Tantanası adlı eserlerde ‘Kanak Dili’ unsurlarıyla ‘ben anlatıcı’ üzerinden incelemektedir. Türleri farklı, söylemi ortak bu eserler, modern toplumda giderek yalnızlaşan, toplum dışına düşen yabancıyı Türk kimliği üzerinden betimler. Feridun Zaimoğlu yapay, bozuk yapılı, kısaltma ifadelerle, söylemin gücünü yükseltmiş; yeni kuşakların yeni bir kimlikle tanınmasına dili bozarak tepki göstermiştir. O kimliğin taşıyıcıları, giderek sertleşen ifadeleri ve kültürel kimlikleriyle altmış yıldır anlaşılmayı beklemektedir.

Keywords

Göç, Erguvan Kırmızısı, German Amok, Feridun Zaimoğlu, Kanak Dili.

Read:641

Download: 216

Atıf Bulunamadı