GELENEKSEL BARON, KENNY ARACILIK ANALİZİNİN SONU
END OF TRADITIONAL BARON, KENNY MEDIATING ANALYSIS

Author : Yeşim UZUN - Mustafa Nafiz DURU
Number of pages : 480-490

Abstract

Bu çalışmada, araştırma modellerinde kullanılan Aracılık Analizi için uygun olan yöntemin belirlenmesine çalışılmıştır. Bu kapsamda, yaygın olarak kullanılan geleneksel Baron, Kenny Aracılık Analizi yöntemi, sonraki pek çok araştırmacı tarafından eleştirilmiş ve yanlış sonuçlar verebildiği için Aracılık Analizlerinde kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. Modern Aracılık Analizi yaklaşımlarında, Baron, Kenny Aracılık analizinde önerilen Toplam Etkiye odaklanmak yerine, Dolaylı Etkilerin araştırılması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmada öncelikle geleneksel olarak kullanılan Baron, Kenny Aracılık modelinin özellikleri ortaya konulmuştur. Ayrıca Baron Kenny Aracılık Analizi yöntemine yönelik olarak getirilen eleştiriler, öneriler ve modern yaklaşımlar incelenmiştir.

Keywords

Aracılık Analizi, Baron, Kenny, Nedensel Adımlar Yaklaşımı, Tam Aracılık, Kısmi Aracılık

Read:424

Download: 142

Atıf Bulunamadı