BİR BEETHOVEN CODA’SINA ANALİTİK BAKIŞ: OPUS 7, I
AN ANALYTIC VIEW ON A BEETHOVEN CODA: OPUS 7, I

Author : Gözde Gürün DEMİRERİDEN - Türev BERKİ
Number of pages : 362-379

Abstract

“Bir eserin ya da bölümün sonuna, bitiş hissini güçlendirmek üzere eklenmiş kısım” olarak tanımlanan coda’nın biçimsel olarak en etkin kullanıldığı formların başında sonat-allegro gelmektedir. Pek çok kaynakta ortak kanı, Beethoven’ın, “coda’yı sonat-allegro’nun aslî bir form öğesi olarak tasarlayan ilk besteci” olduğudur. Ancak, ilginçtir ki, Beethoven coda’larını incelemeye değer kılan pek çok karakteristik özelliğe karşın, literatürde doğrudan coda analizine odaklanan çalışmalar oldukça azdır.Bir Beethoven sonat-allegro’sunda, coda’nın gerek kendi iç yapısının, gerekse ait olduğu bölümle arasındaki organik bağın irdelenmesinin amaçlandığı bu çalışmada; özgün bir coda analiz yöntemi yardımıyla, bestecinin erken dönem piyano yapıtları arasından seçilen Opus 7, Mi bemol Majör Sonat’ın birinci bölüm coda’sı üzerinde, uzunluk, armonik yapı, alıntılama ve işlev olmak üzere dört boyuttan oluşan bir analiz gerçekleştirilmektedir.

Keywords

Beethoven, Opus 7, coda, coda analiz yöntemi

Read:429

Download: 162

Atıf Bulunamadı