PAZARLAMA 4.0; NESNELERİN İNTERNETİ ARACILIĞIYLA PAZARLAMAYA EKLENEN YENİ BİR DEĞER

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : İşletme/Pazarlama
Number of pages: 175-185
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya, bilgi teknolojileri evrimi nedeniyle son yıllarda değişirken, Pazarlama da değişti. Şimdi, bilgi teknolojisi evriminden gelen en büyük çözüm, yani yeni bir nesile ulaşmak için İnternet Pazarlama ile entegre ediliyor, Pazarlama 4.0. Bu yeni nesil gereklidir çünkü müşteriler sadece temel ihtiyaçlarını, isteklerini, arzularını ve kaygılarını tatmin edecek ürünleri aramazlar. Ayrıca, Pazarlama 3.0'da tanımlanan gibi müşterilerin yaratıcılıklarını ve değerlerini tatmin etmeleri gerekir, ama en önemlisi, aynı zamanda ürünün bir parçası olmaları, yani ürünlere katılabilmeleri, ürünlerle etkileşimde bulunabilmeleri ve Bilgi teknolojisi çağının etkisinin bir sonucu olarak, deneyimlerini paylaşabilmeleri ve ürünün, söz verdiği şeyi gerçekten tatmin ettiğini kontrol edebilmeleri gereklidir. Bu nedenle, pazarlama, İnternet'in veri etrafında daha fazla hareket etmemesi gibi, ürünün etrafında daha fazla hareket etmiyor. Artık hem Pazarlama hem de İnternet müşterilerin etrafinda dolaşıyor, ürünlerle etkileşimlerini güçlendiriyor, kullanıcılardan gelen değerleri göz önünde bulunduruyor ve onlara daha fazla bilgi sunuyor. Bu çalışma, yeni Pazarlama 4.0'ın temel öğelerini, Pazarlama 3.0'dan olan ilişkisini ve uzantısını ve son olarak da Nesnelerin İnterneti'nden, kullanıcıların ürün ve İnternet ile etkileşimini sağlayan çeşitli teknolojileri anlatmaktadır.

Keywords

Abstract

As the world has changed over the last decades because of the information technologies evolution, so did Marketing. Now, the major solution from the information technology evolution, i.e. Internet is being integrated with Marketing in order to reach a new generation of it, Marketing 4.0. This new generation is required, since customers are not only looking for products to satisfy their basic needs, wants, desires, and anxieties. They also need to satisfy their creativity and values such as defined in Marketing 3.0, but the most important, they also require to be part of the product, i.e. to be able to participate, interact with the products, and as a consequence of the impact from the Information technology era, be able to share their experience and check that the product really satisfies what it promises. Therefore, marketing is not moving more around the product, at the same way that Internet is not moving more around the data. Now, both Marketing and Internet are moving around the customers, powering theirs interaction with the products, considering the values from the users, and offering to them more data. This work presents the key elements from the new Marketing 4.0, its relation and extension from the Marketing 3.0, and finally several technologies from the Internet of Things to enable the interaction of the user with the products and Internet.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics