"GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ FİLİSTİN HÜKÜMETİ" VE HAMAS'IN 2005- 2020 YILLARI ARASINDA İSRAİL'İN GAZZE'YE YÖNELİK İSTİHBARAT FAALİYETLERİYLE MÜCADELE FAALİYETLERİ

Author:

Number of pages: 608-638
Year-Number: 2021-53

Abstract

Bu makale, 2005-2020 yılları arasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü istihbarat yöntemleriyle mücadele hususunda Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinin Filistin’deki faaliyetlerini değerlendirmeyi amaçlamıştır. Bu amaçla makale, özellikle İsrail'in 2005'te çekilmesinden sonra Gazze Şeridi'ndeki en belirgin siyasi ve askeri olayları tarihsel bir sırayla gözden geçirmiş ve İsrail istihbarat servislerini, görevlerini ve Gazze'ye karşı yürüttüğü en belirgin faaliyetlerini incelemiştir. Makale ayrıca, Hamas'ın 2007'de Gazze Şeridi üzerindeki askeri ve güvenlik kontrolünün ardından, yeni güvenlik servislerinin ortaya çıkışı ve yapısının yanı sıra, Filistin hükümetinin Hamas tarafından kurulmasının koşullarını da incelemiştir. Çalışma, Gazze Şeridi'ndeki İsrail istihbarat faaliyetleriyle mücadelede iç güvenlik servisinin rolüne açıklık getirirken, diğer yandan "direniş grupları" ile Gazze'deki Filistin hükümetini bir araya getiren ilişkiyi gözden geçirmiştir. Çalışmada, bu hareketler tarafından yürütülen istihbarat faaliyetlerine ve Gazze'deki en büyük Filistin hareketi olan Hamas'ın istihbarat çalışmalarına ve yürüttüğü siyasi ve güvenlik yönetimine odaklanılmıştır. Çalışma, Filistin hükümetinin, bakanlıklarının ve "direniş gruplarının" yanı sıra medya ve sivil kurumların Gazze Şeridi'ndeki İsrail istihbarat faaliyetiyle mücadele etme amacıyla katıldığı "güvenlik dışı" faaliyetleri de gözden geçirmiştir. Tanımlayıcı, analitik ve tarihsel olmak üzere çeşitli araştırma yöntemlerine dayanarak yukarıdakilerin tümü açıklığa kavuşturulmuş ve ardından araştırma sonuçları ve bir kaynak ve referanslar dizini sunulmuştur.

Keywords

Abstract

This article aims at evaluating the activities of the Palestinian government in Gaza/Palestine in confronting the Israeli intelligence methods against Gaza between 2005 and 2020. It reviews in a historical sequence the most prominent political and military events in Gaza, especially after the Israeli withdrawal in 2005. The article also mentions the Israeli intelligence services, their tasks, and their most prominent activities against Gaza. However, the article takes into consideration the circumstances of the formation of the Palestinian government by Hamas, as well as the conditions of the adoption of the new security services after Hamas’s control over Gaza in 2007. The study clarifies the role of the internal security apparatus in facing the Israeli intelligence activities. On the other hand, the article reviews the relationship between the “resistance factions” and the Palestinian government in Gaza. It focuses on the intelligence activities carried out by these movements. The focus is on the intelligence work of Hamas, as it is the largest Palestinian movement in Gaza. “Non-security activities” in which the Palestinian government and its ministries, and “resistance factions” as well as other institutions participate to combat the Israeli intelligence activities in Gaza. To clarify all of the terms mentioned, this study utilizes several research methods that are: descriptive, analytical, and historical, and then presenting the results of the research and an index of sources and references.

Keywords