GÖRSEL ÖĞRENME MATERYALLERİNİN TASARIMI BAĞLAMINDA ETKİLİ BİR TASARIM METODOLOJİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-62
Yayımlanma Tarihi: 2023-02-19 21:05:21.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 292-304
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hayata dair farklı problemleri çözme süreci olan tasarım faydacıdır. İletişim tasarımı; temel bir düşünceyi veya bir mesajı kısa yoldan, etkili bir biçimde ve kalıcı olarak iletebilme çabasıdır. Buna karşılık, sanat tipik olarak kendi içinde bir amaçtır ve sanatçının iç yaşamını ifade eder. Sanat göreceli olarak karşımıza çıksa da tasarımın doğruları tüm dünyada değişmez. Bu nedenle herkes tarafından kabul gören bir tasarım anlayışı geliştirebilmek ve tasarıma en doğru biçimsel formu kazandırabilmek için etkili bir metodolojinin uygulanması son derece önem taşımaktadır. Öte yandan bir tasarım sürecinde izlenecek yolu belirleyerek veya bir yöntem geliştirerek mantıklı bir analiz yapmak mümkün olacaktır. Ayrıca tasarım son derece karmaşık ve sofistike bir beceridir. Bu, yalnızca gizli güçleri olanlara bahşedilen mistik bir yetenek değil, birçokları için bir spor ya da müzik aleti çalmak gibi öğrenilmesi ve uygulanması gereken bir beceridir. Tüm bu değerlendirmeler bağlamında bu araştırma, başta görsel öğrenme materyalleri olmak üzere görsel tasarım süreçlerinin neden bu kadar önemli olduğuna dair bir mantık sağlayarak tasarımların en az sürede en büyük etkiyi verecek temel ilkeleri ve tasarım zorluklarını çözmek için pratik fikirler sunmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda probleme ilişkin çözüm yolunda Dixon ve Bangert’in problem çözme sürecinden faydalanılmıştır. Nitel araştırma yöntemleri ile elde edilen veriler ise betimsel bir yaklaşımla analiz edilmiştir. Analizler sonucunda ise analitik bir sonuca ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Design is utilitarian, generating solutions that communicate a basic idea or someone else's message. In contrast, art is typically an end in itself and expresses the artist's inner life. Although art has emerged relatively, the design realities do not change all over the world. For this reason, it is extremely important to apply an effective methodology in order to develop an understanding of design that is accepted by everyone and to give the design the most correct formal form. On the other hand, it will be possible to make a logical analysis by determining the path to be followed in a design process or by developing a method. Also, design is an extremely complex and sophisticated skill. This is not just a mystical talent bestowed upon those with hidden powers, but for many it is a skill that must be learned and practiced, like playing a sport or a musical instrument. In the context of all these considerations, this research provides a rationale for why visual design processes, especially visual learning materials, are so important and offers practical ideas for solving the key principles and design challenges that will have the greatest impact on designs. For this purpose, Dixon and Bangert's problem solving process was used to solve the problem. The data obtained by qualitative research methods were analyzed with a descriptive approach. As a result of the analyzes made, an analytical result was reached.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics