MÜZELERDE DENEYİM ODAKLI SERGİLEME TEKNİKLERİ: AYASOFYA TARİH ve DENEYİM MÜZESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-69
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-24 12:38:25.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 244-258
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde müzecilik kavramına, geleneksel olarak tanımlayabileceğimiz birincil amaçları ve işlevlerinin yanında yeni işlevler ve misyonlar eklenerek devam etmektedir. Gelişmekte olan müzecilik anlayışında, müzenin toplama, sergileme, bakımını yapma gibi işlevlerinin yanında eğitim, iletişim, yorumlama gibi yeni işlevlerinin olduğu bilinmektedir. Bu işlevler, sergileme tasarımlarının teknolojiyle ve yeni anlayışlarla gelişip değişmesiyle varlık bulmaktadır. Müzecilikte yaşanan bu değişimler, ICOM tarafından müzenin tanımının güncellenmesini gerektirecek kadar önem arz etmektedir. Bu çalışma, müzelerde gerçekleşen sergileme tasarımlarını, çağdaş müzecilik anlayışı kapsamında ele alacak ve ülkemizde çağdaş müzecilik alanında faaliyet veren güncel müzeciliğe bir bakış sunmaya çalışacaktır. Bu kapsamda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde yürütülen ve DEM Müzecilik projesi tarafından faaliyete geçirilen Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi incelenecektir. Çalışmanın amacı müze ziyaretçisinin izleyici konumuna geldiği çağdaş müzecilik anlayışında önemli bir yeri olan deneyim odaklı müzelerin ülkemizdeki güncel uygulamalarına bir bakış sunmak ve etkileşimli sergi deneyimlerini Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesindeki uygulamalarıyla açıklayarak literatüre katkı sağlamaktır.

Keywords

Abstract

Contemporary museology is evolving by incorporating new functions and missions alongside its traditionally defined primary purposes and functions. Museums now go beyond collecting and displaying artifacts, incorporating education, communication, and interpretation. These changes, significant enough to prompt a redefinition by organizations like ICOM, highlight the dynamic nature of the field. This study focuses on contemporary museology, particularly examining exhibition designs. It offers an overview of current practices in Turkey, with a specific look at the Ayasofya History and Experience Museum. This museum, sponsored by the Ministry of Culture and Tourism and executed by the DEM Museology project, serves as an example of interactive and experiential museums. The aim is to contribute to the literature by explaining how the Ayasofya Museum enhances visitor experiences through its innovative exhibition approaches.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics