Minimalism in Art and Design: Concept, influences, implications and perspectives
SANAT VE TASARIMDA MİNİMALİZM: KAVRAM, ETKİLER, YANSIMALAR VE PERSPEKTİFLER

Author : Bahar ARTAN OSKAY
Number of pages : 427-437

Abstract

Minimalist terimi genellikle konuşma dilinde herhangi bir şeyin kendi mutlak temellerine doğru sadeleşmesi veya soyutlanmış olduğunu belirtmek ya da önermek için kullanılır. Köklerini gördüklerini anlatmak isteyen bir sanat eleştirmeninde bulur, ancak,Samuel Beckett gibi yazarların oyunları ,Robert Bresson gibi direktörlerin filmleri ( Raymond Carver'in anlatıları),besteci Philipp Glass'ın sade müzik eserleri( (Sol LeWitt'in sanat enstalasyonları),Alman Bauhaus sanat hareketi, ve hatta Colin Chapman tarafından tasarlanan arabalar ve John Carroll'un eğitim ilkeleri gibi farklı türleri tanımlamak için de kullanılır. Bu makale, kavramın neden anlaşılmasının sadece gerekli değil aynı zamanda yararlı olduğunu da değerlendirmektedir. Minimalizm ilkesi, daha farklı bir indirgeme anlayışını destekleyen kullanışlı bir teorik araç olarak önerilmiştir ve böylece sadeliği çeşitli yönleriyle tanımlamaya izin veren bir bakış açısı sunmaktadır. The term Minimalist is often applied colloquially to designate or suggest anything which is spare or stripped to its absolute essentials. It has its origins with an art critic seeking to describe what he saw, but has also been used to describe such diverse genres as plays by authors such as Samuel Beckett, films by director Robert Bresson (the narratives of Raymond Carver), the simple musical works of composer Philip Glass (the art installations of Sol LeWitt), the German Bauhaus art movement and even the cars designed by Colin Chapman and the educational principles of John Carroll among others. This paper considers why understanding of the concept is not only necessary but also useful. The principle of Minimalism is proposed as being a useful theoretical tool which supports a more differentiated understanding of reduction, and thus creates a standpoint that allows the definition of simplicity in its various aspects

Keywords

Minimalist, simplicity, theoritical tool

Read:989

Download: 577