NÖROBİLİM ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİNİN NÖROPAZARLAMA ALANINDA KULLANILMASINA YÖNELİK KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA
A CONCEPTUAL STUDY ON THE USE OF IMAGING METHODS USED IN THE FIELD OF NEUROMARKETING

Author : Sevgi SADEDİL - - K. Nazlım TÜZEL URALTAŞ
Number of pages : 257-277

Abstract

Nöropazarlama, pazarlama ve nörobilim kavramlarından türetilmiş; pazarlama alanında nörobilim yöntemlerinin kullanılması fikrinden doğmuş bir kavramdır. Nöropazarlama araştırmalarında nörobilim alanında kullanılan görüntüleme cihazlarının kullanılıp kullanılamayacağı yönündeki tartışmalar devam etmektedir. Tartışmalar, beyin görüntüleme yöntemlerinin pazarlama alanına uyarlanabilmesinin zor olduğu ve bu araştırmaların etik boyutunun tartışılmadan uygulanmasının doğuracağı tehlikelerin olduğu yönündeki iddialardan ve insanların işletmelerin kendi istekleri doğrultusunda satın aldırma gücü elde edeceklerine yönelik düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Bütün bu konuların açıklığa kavuşması önemlidir. Bu çalışma, nörobilim tekniklerinin nöropazarlama alanında nasıl kullanıldığını açıklayarak nöropazarlama literatürüne katkı sağlayacaktır. Bu amaçla çalışmada, nöropazarlama araştırmalarında kullanılan araştırma yöntemleri ele alınmıştır. Hangi pazarlama araştırmalarında, hangi nörobilim araştırma yöntemlerinin kullanılabileceği açıklanmıştır.

Keywords

nöropazarlama, nöropazarlama araştırmaları, EEG, fMRI, eyetracking

Read:848

Download: 291