THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION ENVIRONMENT AND ORGANIZATIONAL TRUST IN SCHOOLS
OKULLARDAKİ İLETİŞİM ORTAMI İLE ÖRGÜTSEL GÜVEN ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author : Engin KIYLIOĞLU -Mustafa ÖZGENEL
Number of pages : 400-421

Abstract

Keywords

Communication, Formal Communication, Informal Communication, Trust, Organizational Trust.

Read: 3

Download: 8